....הביקורת של הר-גיל יוצרת תמונת רנטגן של המסע האתי של ליבנה אל מול חברים ומשפחה, ומותיר את העד-הקורא חסר נשימה, בדיוק כמו העד-הצופה בסרט של ליבנה, שבעצמו נותר גם הוא חסר נשימה בסוף מסעו. (דן גבע, תקריב 10)

Go to top