"חדשות הכפר" – ערוץ טלויזיה אינטרנטי שמופק ע"י חברי כפר תקוהחדשות הכפר

ערוץ טלויזיה אינטרנטי שמופק ע"י חברי מארג בעמותת כוכבחדשות הכפר

בית ספר "ראיה" בסמינר הקיבוצים -  הכשרת מנחי קבוצות באמצעות קולנוע – "תקשורת מקדמת"חדשות הכפר

Go to top