אחרי 30 שנה של הדחקה, שכחה והתכחשות לטראומה ולפרטי קרב סולטן יעקב אני נאלץ לבחור בין נאמנות לחברי הקצינים בגדוד לבין התבוננות במראה וגילוי אמת חדשה וכואבת על גבריות, פחד ותעצומות נפש.

Go to top